Smart Spell Check - проверка на правопис и пунктуация на български език

Това приложение предоставя възможност за проверка на правописа и пунктуацията на български език, като прави анализ на текста, проверява за правописни и пунктуационни грешки, съкращения, както и за правилната употреба на предлозите "в/във" и "с/със". Приложението предлага също така и опция за експортиране на съдържанието в Microsoft Word, LibreOffice и OpenOffice.
Описание на бутоните (отляво надясно):

АБВ
,.!?
0 / 1000
Замяна с:

Предложения:
×
Ако това приложение Ви е полезно и искате да ни окуражите да продължаваме да го развиваме, може да ни почерпите с чаша кафе или да ни подкрепите с малко дарение.