- проверка на правопис и пунктуация на български език

Това приложение предоставя възможност за онлайн проверка на правописа и пунктуацията на български език, като прави анализ на текста, проверява за правописни и пунктуационни грешки, съкращения, както и за правилната употреба на двойните предлози "в/във" и "с/със". Приложението разполага с голямо многообразие от съществуващи и щателно проверени словоформи (включително специализирана терминология), като предлага също така и опция за експортиране на съдържанието в Microsoft Word, LibreOffice и OpenOffice.
Описание на бутоните (отляво надясно):

  • Проверка на правописа - проверява правописа на български език за правописни грешки сред 923.458 словоформи, ежедневно допълвани, щателно проверявани и верифицирани от езиковеди и лингвисти. Функцията проверява още за съкращения и за правилната употреба на двойните предлози "в/във" и "с/със". Ако има думи с правописни грешки или такива, които не са намерени сред словоформите, те ще бъдат подчертани. За да се покажат предложения (ако има такива), с които би могло да се замести неправилно написаната дума, просто кликнете върху нея. За достъп до тази функция е необходим платен абонамент за един от плановете: "Smart Spell Check" или "Smart Office", които можете да разгледате <a href="https://www.mblingve.com/all-subscriptions/" class="lnkDescr" target="_blank">тук</a>.

  • Проверка на пунктуацията - проверява дали са спазени описаните по-долу пунктуационни правила на книжовния български език, за които има ясна еднозначна дефиниция. Ще бъдат подчертавани думи, след които има липсваща или неправилно поставена пунктуация, съблюдавайки за:

  • Диктовка на български език - предоставя възможност за диктовка на български език с автоматични пунктуационни правила чрез приложението <a href="https://www.mblingve.com/news/smart-dictation-bg/" class="lnkDescr" target="_blank">Smart Dictation</a>. За достъп до тази услуга е необходим платен абонаментен план "Smart Office". Можете да разгледате плановете <a href="https://www.mblingve.com/all-subscriptions/" class="lnkDescr" target="_blank">тук</a>.

  • Копиране на текста - копира текста от текстовото поле

  • Експортиране на текста - експортира текста от текстовото поле в документ, поддържан от Microsoft Word, LibreOffice и OpenOffice

  • Изтриване на текста - изтрива текста от текстовото поле

АБВ
,.!?
Замяна с:

Предложения:

×
Ако това приложение Ви е полезно и искате да ни окуражите да продължаваме да го развиваме, може да ни почерпите с чаша кафе или да ни подкрепите с малко дарение.

Дарете с PayPal

За да направите дарение, преведете желаната сума през системата PayPal.

Дарете с Revolut

За да направите дарение, преведете желаната сума на @mblingve през системата Revolut.
Revolut