Smart Spell Check - проверка на правопис и пунктуация на български език

Това приложение предоставя възможност за онлайн проверка на правописа и пунктуацията на български език, като прави анализ на текста, проверява за правописни и пунктуационни грешки, съкращения, както и за правилната употреба на предлозите "в/във" и "с/със". Приложението се отличава с голямо многообразие от словоформи с висока точност (включително специализирана терминология), като предлага също така и опция за експортиране на съдържанието в Microsoft Word, LibreOffice и OpenOffice. Описание на бутоните (отляво надясно):

АБВ
,.!?
0 / 2000
Замяна с:

Предложения:

×
Ако това приложение Ви е полезно и искате да ни окуражите да продължаваме да го развиваме, може да ни почерпите с чаша кафе или да ни подкрепите с малко дарение.